Direkte Demokratie - Forschungsstand und Perspektiven

18.03.2011 - 20.03.2011 / Tagung Nr. 11-2-11


Leitung: Stefan Köppl / Uwe Kranenpohl / Eike-Christian Hornig

Sekretariat: IRAUS, Tel: 08158-256-0


Programmbestellung